CLUB ACTIVITIES 2020
Waterwork
RS Meziříčko 30.4.2020 - 3.5.2020 1 [ info ]

XIV. Newfoundland FEDCUP
Hradec nad Mor. 30.5.2020 - 31.5.2020 2 [ info ]

Selection
Hradec nad Mor. 31.5.2020 - 31.5.2020 3 [ info ]

Waterwork
camp Moře, Krucemburk 5.6.2020 - 7.6.2020 4 [ info ]

Waterwork
Tyršova osada, Jedovnice 10.7.2020 - 12.7.2020 5 [ info ]

Club show CAC
Kajlovec 12.9.2020 - 12.9.2020 6 [ info ]

Selection
Kajlovec 12.9.2020 - 12.9.2020 7 [ info ]

Waterwork
ATC Šlechtův Palouk, Pastviny 18.9.2020 - 20.9.2020 8 [ info ]