Show results

NVP Brno /  13.01.-14.01.2018( CZ )
judge:  Otakar Vondrouš (CZ)
class:  junior

VD


Klubová výstava Kajlovec /  29.04.2017( CZ )
judge:  Beatrice Schiatti Zancan (I)
class:  baby
5 months old, beautiful black eyes, very feminine, could have more substance, soft puppy curly coat, needs more confidence in the ring, when moves she is moving correctly
pětiměsíční, krásné tmavé oči, velmi fenčí, mohla mít lepší substanci, jemná kudrnatá štěněčí srst, potřebuje více sebevědomí v kruhu, když se pohybuje jak chce, tak je pohyb správný
N4