Show results

NVP Zakrzów /  04.06.2017( PL )
judge:  Andrzej Kot (PL)
class:  junior

nenastoupila


Klubová výstava Kajlovec /  29.04.2017( CZ )
judge:  Beatrice Schiatti Zancan (I)
class:  puppy
8 months old, corect bite, beautiful dark eyes, important feminine head, excellent neck, correct front and rear angulations, coat is changing, still good quality of coat, movement is corect and fluent
osmiměsíční, správný skus, krásné tmavé oči, výrazná feminí hlava, vynikající krk, správné úhlení, měnící srst, stálé dobrá kvalita srsti, pohyb je správný a plynulý
VN1, Nejlepší dorost