BONITACE, SVOD, KONDIČNÍ PŘEDVEDENÍ
* V-výška, D-délka, HH-hloubka hrudníku, OH-obvod hrudníku, OPN-obvod předního nadprstí, OZN-obvod zadního nadprstní, SHL-šířka hlavy, DHL-délka hlavy, DNZ-délka od kořene nosu k zátylku, SN-šířka nosu, DN-délka nosu, VN-výška nosu
Anabrix z Čelechovické návsi / bonitace
CMKU/NF/6103/14/17 / 5.5.2014 DKK: A/A, DLK: 0/0
FENA / černá/h cystinurie: normal
otec: Calimero od Janova hradu srdce:
matka: Brixie z Pálečského panství
chovatel: Petr Studený, Libušín (CZ) chs: z Čelechovické návsi
majitel: Petra Režňáková, Radějov (CZ)
index kostnatosti: 22,4 index formátu: 117,9
V 67 D 79 HH 34 OH 96 OPN 15 OZN 15 SHL 17 DHL 33 DNZ 24 SN 9 DN 9 VN 8
almost 3 years old, in type, feminine expression, correct scissors bite, teeth are complete, sweet expression, eyes are a bit round, could be darker, the head is in proportion with the body, bones are enough for the size, I would like to see more neck and more angulations front and rear, solid topline, corect underline, correct croup and tail set, excellent coat quality, good conditions today, movement is correct and fluent, sweet typical temperament
téměř 3 letá fena, v typu, fenčí výraz, korektní nůžkový skus, plnochrupá, milý výraz, oči jsou mírně kulatější, mohly by být tmavší, hlava je v proporci k tělu, kostra dostatečná vzhledem k velikosti, ráda bych viděla delší krk a leší úhlení vpředu a vzadu, pevná horní linie, korektní spodní linie, korektní záď a nasazení ocasu, perfektní kvalita srsti, v dobré kondici, pohyb je korektní a plynulý, milá typická povaha
výsledek:  Chovná bonitační kód:  5/5

Anessa Bear of the Monk / bonitace
CMKU/NF/6176/15/17 / 6.1.2015 DKK: A/A, DLK: 0/0
FENA / černá cystinurie: normal
otec: Astonish Martin B. Angels Gaboo srdce: clear (echo-doppler)
matka: Grace Canadian Beardog
chovatel: Irena Nováková, Mnich (CZ) chs: Bear of the Monk
majitel: Irena Nováková, Mnich (CZ) + Jiří Novák, Mnich (CZ)
index kostnatosti: 22,9 index formátu: 120
V 70 D 84 HH 33 OH 97 OPN 16 OZN 15 SHL 19 DHL 26 DNZ 16 SN 10 DN 10 VN 9
2 and half years old, correct bite, sweet expresion, very feminine, light eyes, correct neck, sufficient bone for the size, which is large; correct front and rear angulations, coat is a little soft, slightly cowhocked in the back, movement is sufficient, correct temperament, complete teeth
2 a půl roku, správný skus, milý výraz, velmi fenčí, světlé oči, správný krk, dostatečná kostra k velikosti, která je dost velká, správné úhlení vpředu a vzadu, srst je lehce jemná, mírně kravský postoj vzadu, pohyb je dostačující, správná povaha, chrup kompletní
výsledek:  Chovná bonitační kód:  6/5

Baily the Battlefield of the three Emperors / bonitace
CMKU/NF/6256/15/17 / 22.10.2015 DKK: A/A, DLK: 0/0
FENA / černobílá cystinurie: normal
otec: Vidar Black Denis Faundland srdce: clear (echo-doppler)
matka: Agáthea the Battlefield of the three Emperors
chovatel: Jana Šlesingerová, Křenovice (CZ) chs: the Battlefield of the three Emperors
majitel: Jana Moravcová, Čebín (CZ)
index kostnatosti: 22,5 index formátu: 112,7
V 71 D 80 HH 34 OH 85 OPN 16 OZN 15 SHL 19 DHL 25,5 DNZ 16 SN 10 DN 9,5 VN 9
1 year and half old, black and white female with correct bite, eyes could be darker, markings are still ok, even if more white would be better (clean white), the head is not complete, neck and shoulder and rear angulations are very nice, topline is solid, excellent quality of coat, movement is in the need of more confidence of the ring, she is very big so she needs time to put everything together, sweet temperament, complete teeth
1 a půl roku, černobílá, správný skus, oči by mohly být tmavší, rozložení barev stále v pořádku, přestože více bílé by mohlo být lepší (čistší bílá), hlava ještě není kompletní, krk a ramena a úhlení je skvělé, horní linie je solidní, vynikající kvalita srsti, pohyb potřebuje větší sebevědomí v kruhu, je velmi velká a potřebuje stále čas, milá povaha, kompletní chrup
výsledek:  CHOVNÁ bonitační kód:  6/5

Forever Valentine Eref / bonitace
CMKU/NF/6188/15/17 / 14.2.2015 DKK: A/A, DLK: 0/0
FENA / černá cystinurie: normal
otec: Asteria's Sweetheat Atreju To Happiness srdce: clear (echo-doppler)
matka: Thickish Newfoundland Zztop
chovatel: Radoslav Fiala, Bučovice (CZ) chs: Eref
majitel: Ludmila Fialová, Lipoltice (CZ)
index kostnatosti: 22,7 index formátu: 124,2
V 66 D 82 HH 29 OH 78 OPN 15 OZN 14 SHL 18 DHL 25,5 DNZ 15 SN 10 DN 10,5 VN 10
26 months old, correct bite, nice dark eyes, quite harmed on the right side, beautiful silhouette seen from the side, elegant neck, correct front and rear angulations, seen from he front is narrow, very fluent movement, excellent coat quality, not her best today, complete teeth, happy temperament
26 měsíců stará, správný skus, skvělé tmavé oči, celkem poškozené pravé oko, krásná silueta z boku, elegatní krk, správné úhlení vpředu a vzadu, zepředu je užší, velmi plynulý pohyb, vynikající kvalita srsti, dnes nebyla nejlepší, kompletní chrup, veselá povaha
výsledek:  Chovná bonitační kód:  5/5

Imagine To Win Askado / bonitace
CMKU/NF/6266/-15/15 / 17.7.2015 DKK: A/A, DLK: 0/0
FENA / černá cystinurie: normal (DNA)
otec: El Perro Askado srdce: clear (echo-doppler)
matka: Norkros Rose Of Winds
chovatel: Karol Lusiaczyk, Jemielno (PL) chs: Askado
majitel: Nikola Jelínková, Vonoklasy (CZ) + Jiří Hájek, Vonoklasy (CZ)
index kostnatosti: 25 index formátu: 112,5
V 64 D 72 HH 33 OH 84 OPN 16 OZN 14 SHL 16 DHL 26 DNZ 17 SN 10 DN 9 VN 10
22 months old, correct bite, beautiful dark eyes, feminine expression, important head, substance is just enough, very solid topline, compact female, good quality of coat, movement is correct, very sweet temperent, missing 1xP1
22 měsíců, správný skus, krásné tmavé oči, fenčí výraz, výrazná hlava, substance je dostatečná, velmi solidní vrchní linie, kompaktní fena, dobrá kvalita srsti, pohyb je správný, velmi milá povaha, chybí 1xP1
výsledek:  Chovná bonitační kód:  4/5

Moon Brook Darling Knight / bonitace
CMKU/NF/6318/-16/15/17 / 20.9.2015 DKK: A/A, DLK: 0/0
PES / černá/čb cystinurie: carrier
otec: Sent-Djons Cyclamen srdce:
matka: Moon Brook Believe In Angel
chovatel: Olga Kiselgov, Ekaterinburg (RUS) chs: Moon Brook
majitel: Jana Šlesingerová, Křenovice (CZ)
index kostnatosti: 25 index formátu: 123,5
V 68 D 84 HH 35 OH 90 OPN 17 OZN 15 SHL 21 DHL 26 DNZ 17 SN 11 DN 9 VN 10
19 months old, correct bite, masculine, corect type, beautiful dark eyes, nice head, correct bone for the size, which is medium small, solid topline, correct underline, beautiful rear angulations, quality of coat is a bit soft and curly, tail set is a bit high, movement is fluent with good reach, nice temperament, complete teeth
19 měsíců, správný skus, samčí, srávný typ, krásné tmavé oči, skvělá hlava, správá kostra k velikosti, která je středně malá, solidní vrchní linie, správná spodní linie, krásné úhlení vzadu, lehce kudrnatá a jemná srst, ocas je nasazen lehce vysoko, pohyb je plynulý s dobrým dosahem, skvělý temperament, kompletní chrup
výsledek:  Chovný bonitační kód:  4/5

Napoleon Black Denis / bonitace
CMKU/NF/6240/15 / 28.8.2015 DKK: C/C, DLK: 0/0
PES / černobílá cystinurie: normal
otec: Chatkantarra Tarik srdce:
matka: Angeboda Black New Denis Bear
chovatel: Jiřina Denisovová, Kovářská (CZ) chs: Black Denis
majitel: Martin Valíček, Sokolov (CZ)
index kostnatosti: 20,8 index formátu: 115,3
V 72 D 83 HH 36 OH 92 OPN 15 OZN 13 SHL 17 DHL 28 DNZ 18 SN 10 DN 10 VN 11
20 months old, black and white, a little bit too much black, correct bite, eyes could be darker, bone is enough for the age and the size, the white is quite clean, good neck, angulations front and rear, little skinny, topline and underline are correct, side movement is beautiflul, front and rear a bit narrow, complete teeth, sweet temperament
20 měsíců, černobílý, trochu moc černé, správný skus, oči by mohly být tmavší, kostra je dostatečná k věku a velikosti, bílá barva je docela čistá, dobrý krk, dobré úhlení vpředu a vzadu, trochu chudý, horní a spodní linie jsou správné, pohyb z boku je krásný, vpředu a vzadu lehce užší, kompletní chrup, milá povaha
výsledek:  Chovný bonitační kód:  5/5