CACIB Izola / 05.08.2022

CACIB Izola
05.08.2022
rozhodčí: Olga Sinko Kupriyanova (SLO)

Neska Polita's Prince of the Universe
NZB 50744 / 26.6.2020

otevřená / PES / černá
otec: Twillin Gate Oulare Souleyman
matka: Neska Polita's Killing Me Softly
chovatel: Ute Kuhnen, Essen (D)
majitel: Ute Kuhnen, Essen (D) + Wilfried Kuhnen, Essen (D)

V1, CAC, res.CACIB