Klubová výstava Kamenny Mlyn / 26.05.2018

Klubová výstava Kamenny Mlyn
26.05.2018
rozhodčí: Manlio Massa (I), Marion Pfordt (D)


/

/ /
otec:
matka:
chovatel: , ()
majitel: , ()