Speciální výstava Mohelnice / 27.09.2015

Speciální výstava Mohelnice
27.09.2015
rozhodčí: Nemanja Jovanovič (SRB) - psi, Sergej Vanzha (SK) - feny

Alvin El.Fibama
CMKU/NF/6139/14 / 24.8.2014

mladých / PES / černá/h
otec: Navaro od Trojské skály
matka: Babsy Gomaru
chovatel: Jiří Těšík, Chotěšov (CZ)
majitel: Lucie Chmelařová, Buchlovice u Uh. Hradiště (CZ)

In the type of the breed, needs to be stronger, still developing head, have to be wider, good neck, needs more chest, free elbows, still soft topline, correct tail, enough well angulated rear, needs better coat and movement
v typu plemene, potřebuje zesílit, hlava stále ve vývoji, potřebuje být širší, dobrý krk, potřebuje větší hrudník, volné lokty, stále měkká horní linie, korektní ocas, dosatečně dobře úhlené končetiny, potřebuje lepší srst a pohyb

VD


Apachee's A True Story
CMKU/NF/6136/-14/14/16 / 5.5.2014

mladých / PES / černá
otec: Eastside Of Haven of Apachee's Home
matka: Seabrook Cross The Ocean Pouchcove
chovatel: Angelika Aichele, Niederaichbach (D)
majitel: Petra Laschová, Dětmarovice (CZ) + René Kijonka, Karviná - Fryštát (CZ)

Correct type, strong, masculine head, needs to be shorter in muzzle, needs less skin in the neck, good chest and topline, closing elbows, good coat and rear, needs better front movement
korektní typ, silný, samčí hlava, potřebuje kratší mordu, potřebuje méně kůže na krku, dobrý hrudník a horní linie, sbíhavé lokty, dobrá srst a záď, potřebuje lepší pohyb vepředu

V4


I'm a Star of Canadian Beardog
CMKU/NF/6153/14/16 / 29.9.2014

mladých / PES / černá/čb
otec: Inflame Myheart Midnight Bear
matka: Seal Cove's Helene
chovatel: Michaela Urbánková, Rakvice (CZ)
majitel: Soňa Nováková, Újezd nad Lesy (CZ)

Very good type and proportion, still in development, needs more body, nice head, correct neck, needs less skin on neck, correct topline, needs more chest, steep upper arm, correct coat, needs better front movement
velmi dobrý typ a proporce, pořád ve vývoji, potřebuje více hmoty, pěkná hlava, korektní krk, potřebuje méně kůže na krku, korektní horní linie, potřebuje větší hruď, strmé předloktí, korektní srst, potřebuje lepší přední pohyb

V3


King of Helluland Baldinini
SPKP 1896 / 10.9.2014

mladých / PES / černá
otec: King of Helluland Over The Top
matka: King of Helluland Dream Up Glory
chovatel: Soňa Kročková, Malacky (SK)
majitel: Soňa Kročková, Malacky (SK) + Vladimír Kročko, Malacky (SK)

Excellent type and proportions, nice head still in developing, excellent neck, slightly free in elbows, enough strong topline, well angulated, with good coat, still have to improve in substance, needs better front movement
výborný typ a proporce, pěkná hlava stále ve vývoji, výborný krk, trochu volné lokty, dosatatečně silná horní linie, dobré úhlení končetin, dobrá srst, potřebuje nabrat hmotu, potřebuje lepší přední pohyb

V1, CAJC, BOJ


Little Bears Welcome You Finally Got
ROI 14152919 / 29.8.2014

mladých / PES / černá
otec: Casper Little Bear's Black Koralle
matka: Little Bear's Outsider
chovatel: Michela Di Santi, Manciano (I)
majitel: Michela Di Santi, Manciano (I)

Excellent type and proportions, medium strong, nice head, excellent neck and topline, bit short upper arm, good angulation, excellent coat, clean movement
výborný typ a proporce, středně silný, pěkná hlava, výborný krk a horní linie, kratší předloktí, dobré úhlení, výborná srst, čistý pohyb

V2


Sent-Djons Perfect For Vantolla
PKR.II-121228 / 15.11.2014

mladých / PES / černobílá
otec: Super Premium Zhodo Ferolli
matka: Threepond's Sunny Flower for Sent Djons
chovatel: Yulia Yastrebova, Moscow (RUS)
majitel: Tomasz Wantola, Jasienica (PL)

Correct type, medium strong, still in developing, needs more substance, good head for the age, excellent neck, needs to improve in chest, enough good topline, good rear and tail, free elbows, needs better coat
korektní typ, středně silný, pořád ve vývoji, potřebuje více hmoty, dobrá hlava vzhledem k věku, výborný krk, potřebujue lepší hruď, dostatečně dobrá horní linie, dobrý ocas, volné lokty, potřebuje lepší srst

V


Apachee's All Around Me
CMKU/NF/6137/-14/14/16 / 5.5.2014

mezitřída / PES / černá
otec: Eastside Of Haven of Apachee's Home
matka: Seabrook Cross The Ocean Pouchcove
chovatel: Angelika Aichele, Niederaichbach (D)
majitel: Petra Kolbeková, Hradec Králové (CZ)

Correct type, bit long, masculine head, could be shorter in muzzle, excellent neck and chest, short upper arm, well angulated rear, steep in croup, good coat, needs better front movement
korektní typ, trochu dlouhý, samčí hlava, mohl by mít kratší mordu, výborný krk a hruď, kratší předloktí, dobré úhlení končetin, strmá záď, dobrá srst, potřebuje lepší přední pohyb

V3


Balduf Black New Denis Bear
SPKP 1915 / 23.5.2014

mezitřída / PES / černá/čb
otec: Vidar Black Denis Faundland
matka: Nelly Faundland
chovatel: Jaroslav Denisov, Kovářská (CZ)
majitel: Gabriela Benedeková, Dlhá (SK)

Correct type and proportions, medium strong, nice head, excellent neck and chest, strong topline, needs more angulation in rear, more muscle, good tail and coat, correct in movement
korektní typ a proporce, středně silný, pěkná hlava, výborný krk a hrudník, silná horní linie, potřebuje lepší úhlení zadních končetin, více svalstva, dobrý ocas a srst, korektní pohyb

V1, CAC


Black Boomer Angels Gaboo
CMKU/NF/6094/14/16 / 31.3.2014

mezitřída / PES / černá/čb
otec: Inflame Myheart Midnight Bear
matka: Echappee Belle des Passagers du Vent
chovatel: Lenka Fejtová, Hradec nad Moravicí (CZ)
majitel: Michaela Kollertová, Police nad Metují (CZ) + Miloslava Roischlová, Police nad Metují (CZ)

Correct type, strong, masculine head, could be shorter in muzzle, good neck, strong topline, bit short upper arm, needs longer tail, more angulation in rear, good coat, needs better movement
korektní typ, silný, samčí hlava, mohl by mít kratší mordu, dobrý krk, silná horní linie, kratší předloktí, potřebuje delší ocas a lepší úhlení vzadu, dobrá srst, potřebuje lepší pohyb

VD4


Guy Of Hope Moon Bear
PKR.II-116101 / 1.10.2013

mezitřída / PES / černá
otec: Loveme Tender Midnight Bear
matka: Sent-Djons Handsel For Me
chovatel: Jelena Rozenfelde, Darzini, Riga (LV)
majitel: Ewa Wnuk, Wodzislaw Ślaski (PL)

Excellent type, very nice head, good neck and topline, needs wider chest, bit narrow in front, well angulated, good coat, bit closed in movement comming and going
výborný typ, velmi pěkná hlava, dobrý krk a horní linie, potřebuje širší hrudník, trochu úzký vpředu, dobré úhlení končetin, dobrá srst, úzký pohyb

V2, res. CAC


Alien Bow Just One Dream
CMKU/NF/6037/13/18 / 27.7.2013

otevřená / PES / černá
otec: Crash Bandicoot Black Koralle
matka: Arleta z Povodí Svratky
chovatel: Andrea Kociánová, Dobrá (CZ)
majitel: Agata Kaňa, Ostrava - Stará Bělá (CZ)

nenastoupil


As You Wish Bear Mountain
CMKU/NF/5807/12 / 16.4.2012

otevřená / PES / černá
otec: King of Helluland Feel The Win
matka: King of Helluland Kisses For Me
chovatel: Michal Kaděra, Morávka (CZ)
majitel: Michal Kaděra, Morávka (CZ) + Barbora Kaděrová, Morávka (CZ)

Excellent type, good proportions, nice head, could be wider, excellent neck and chest, bit free elbows, correct topline and rear, good coat, bit close in front movement
výborný typ, dobré proporce, pěkná hlava, mohla by být širší, výborný krk a hrudník, volnější lokty, korektní horní linie a ocas, dobrá srst, trochu úzký pohyb vpředu

V2, res. CAC


Astonish Martin B. Angels Gaboo
CMKU/NF/5966/12/14 / 10.12.2012

otevřená / PES / černá/čb
otec: Luxusowy Model Viva Zabajka
matka: Echappee Belle des Passagers du Vent
chovatel: Lenka Fejtová, Hradec nad Moravicí (CZ)
majitel: Irena Nováková, Mnich (CZ) + Jiří Novák, Mnich (CZ)

nenastoupil


Eragon Black Koralle
CMKU/NF/5993/13/15 / 13.4.2013

otevřená / PES / černá
otec: Crash Bandicoot Black Koralle
matka: Bonie Black Koralle
chovatel: Alfred Hollesch, Kravaře II (CZ)
majitel: Jan Zaňát, Dubňany (CZ)

Correct type, could be stronger for a male, with more substance, good head which could be wider, needs to improve in chest, steep upper arm, correct topline, well angulated rear, needs more muscle, enough good coat, weak in front movement
korektní typ, mohly by být silnější s více hmotou, dobrá hlava, mohla by být širší, potřebuje zlepšit hrudník, strmé předloktí, korektní horní linie, dobré úhlení končetin, potřebuje více svalů, dostatečná kvalita srsti, slabý v pohybu

VD4


Happy Bear For Me Of Canadian Beardog
CMKU/NF/6008/13/15 / 22.5.2013

otevřená / PES / černá/čb
otec: Elf Faundland
matka: Seal Cove's Helene
chovatel: Michaela Urbánková, Rakvice (CZ)
majitel: Michaela Kollertová, Police nad Metují (CZ) + Miloslava Roischlová, Police nad Metují (CZ)

Correct type and proportions, very nice head, excellent neck and topline, bit short upper arm, enough well angulated rear, good coat quality, could be better prepared for the show
korektní typ a proporce, velmi pěkná hlava, výborný krk a horní linie, kratší předloktí, dostatečně úhlené končetiny, dobrá kvalita srsti, mohl by být lépe připraven na výstavu

V3


King of Helluland You Are The Best
SPKP 1839 / 14.9.2013

otevřená / PES / černá
otec: King of Helluland Feel The Win
matka: King of Helluland Ocean Breeze
chovatel: Soňa Kročková, Malacky (SK)
majitel: Soňa Kročková, Malacky (SK) + Vladimír Kročko, Malacky (SK)

Excellent type and proportions, very nice head, could have less skin, excellent neck and topline, deep chest, well angulated, excellent coat and movement, enough good tail
výborný typ a proporce, velmi pěkná hlava, mohla by mít méně kůže, výborný krk a horní linie, hluboký hrudník, dobré úhlení končetin, výborná srst a pohyb, dostatečný ocas

V1, CAC, 3. místo BOHEMIA CUP


Arty z Janovské uličky
CMKU/NF/5738/11 / 13.6.2011

vítězů / PES / černá
otec: Farao z Horpu
matka: Athéna Gomaru
chovatel: Jan Paul, Jablonec nad Nisou (CZ)
majitel: Jiří Haluska, Lipník nad Bečvou (CZ)

Very good type and proportions, correct head, needs stronger underjaw, darker eyes, good neck and chest, bit short upper arm, neesds stronger topline, excellent rear and coat
velmi dobrý typ a proporce, korektní hlava, potřebuje silnější spodní čelist a tmavší oko, dobrý krk a hrudník, kratší předloktí, potřebuje silnější horní linii, výborná záď a srst

V4


Casper Little Bear's Black Koralle
LOI 11128481 / 25.5.2011

vítězů / PES / černá
otec: Black Pretender Kaźko Slupski
matka: Little Bear's Paris
chovatel: Alfred Hollesch, Kravaře II (CZ)
majitel: Michela Di Santi, Manciano (I)

Excellent type, good proportions, lovely head and expression, very nice neck and topline, deep chest, well angulated, slightly close in rear movement, excellent coat
výborný typ, dobré proporce, krásná hlava a výraz, velmi pěkný krk a horní linie, hluboký hrudník, dobré úhlení, užší pohyb vpředu, výborná srst

V1, CAC, Nejlepší pes, BOB, 1. místo BOHEMIA CUP


Crash Bandicoot Black Koralle
CMKU/NF/5724/11/13 / 25.5.2011

vítězů / PES / černá
otec: Black Pretender Kaźko Slupski
matka: Little Bear's Paris
chovatel: Alfred Hollesch, Kravaře II (CZ)
majitel: Alfred Hollesch, Kravaře II (CZ) + Gabriela Holleschová, Kravaře II (CZ)

Excellent type, lovely head and expression, very nice neck and topline, good chest, bit free elbows, well angulated, good coat, bit close in hooks in movement
výborný typ, krásná hlava a výraz, velmi pěkný krk a horní linie, dobrý hrudník, volnější lokty, dobré úhlení končetin, dobrá srst, užší pohyb vzadu

V3


King of Helluland Feel The Win
SPKP 1591 / 12.7.2008

vítězů / PES / černá
otec: King of Helluland The Deep Blue At Chateaunewf
matka: King of Helluland Very Important
chovatel: Soňa Kročková, Malacky (SK)
majitel: Soňa Kročková, Malacky (SK) + Vladimír Kročko, Malacky (SK)

Excellent type, nice head, could have less skin on neck, excellent chest and topline, well angulated, excellent coat and movement
výborný typ, pěkná hlava, mohl by mít méně kůže na krku, výborná hruď a horní linie, dobré úhlení končetin, výborná srst a pohyb

V2, res. CAC


Agaton Arcolan z Litovelského pomoraví
CMKU/NF/5423/08 / 2.6.2008

čestná / PES / černá
otec: Skipper's Emperior King of Helluland
matka: Anater Dolní chalupy
chovatel: Lenka Hajdová, Jiříkov (CZ)
majitel: Lenka Hajdová, Jiříkov (CZ) + Otakar Hajda, Jiříkov (CZ)

Excellent type, good proportions, nice head, could be wider in muzzle, excellent neck, chest and topline, bit short upper arm, well angulated rear, bit steep in croup, good coat, enough drive in movement
výborný typ, dobré proporce, pěkná hlava, mohl by mít širší mordu, výborný krk, hruď i horní linie, trochu kratší předloktí, dobré úhlení končetin, strmější záď, dobrá srst, dostatečně energický pohyb

V1


Anessa Bear of the Monk
CMKU/NF/6176/15/17 / 6.1.2015

dorost / FENA / černá
otec: Astonish Martin B. Angels Gaboo
matka: Grace Canadian Beardog
chovatel: Irena Nováková, Mnich (CZ)
majitel: Irena Nováková, Mnich (CZ) + Jiří Novák, Mnich (CZ)

nenastoupila


Avensis Bear of the Monk
CMKU/NF/6178/15/16 / 6.1.2015

dorost / FENA / černobílá
otec: Astonish Martin B. Angels Gaboo
matka: Grace Canadian Beardog
chovatel: Irena Nováková, Mnich (CZ)
majitel: Otakar Pancner, Nedakonice (CZ) + Eliška Pancnerová, Nedakonice (CZ)

8 měsíční, středně vysoká, elegantní, korektní formát, dobrá kostra, pěkně modelovaná fenčí hlava, dobře řezané pysky, tmavé oko, korektní ucho, elegantní krk, korektní horní linie, výborně zaúhlená, dobrý hrudník, dobrá mechanika pohybu

VN1, Nejlepší dorost


Little Bears Under The Story
LOI 14128093 / 4.7.2014

mladých / FENA / černá
otec: King of Helluland Just In Time
matka: Cathe Little Bear's Black Koralle
chovatel: Michela Di Santi, Manciano (I)
majitel: Michela Di Santi, Manciano (I)

nenastoupila


Tiffany od Trojské skály
CMKU/NF/6172/14 / 27.12.2014

mladých / FENA / černá
otec: Ori od Trojské skály
matka: Pamela Anderson od Trojské skály
chovatel: Jiří Janda, Praha 8 (CZ)
majitel: Martin Dudek, Rýmařov (CZ) + Vladimíra Dudková, Rýmařov (CZ)

9 měsíční, pěkná kostra, trochu menší, elegantní, dobrá kostra, korektní formát, pěkně řezaná hlava, pevný skus, plnochrupá, široká papula, pysky by mohly být trochu lépe řezané, korektní stop, tmavé oko, korektní ucho, korektní krk a horní linie, trošku sražený zadek, velmi dobře zaúhlená, výborný hrudník, trošku naúzko vzadu v pohybu, dobrá mechanika pohybu

V1, CAJC


Alexis Queen King of Endoras
CMKU/NF/6111/14 / 18.5.2014

mezitřída / FENA / černá
otec: Avalon's Angel Curtis
matka: Nesie Bonnie od Trojské skály
chovatel: Pavlína Hynková, Ústí nad Orlicí (CZ)
majitel: Luděk Velička, Fryčovice (CZ)

16 měsíční, středně vysoká, pevná kostra, dobrý formát, dobrá substance, pěkně modelovaná hlava, mohla by mít trochu lepší tvar pysků, lépe vyznačený stop, korektní oko a ucho, korektní krk a horní linie, sražený zadek, strmější vepředu, dobře zaúhlená vzadu, dobrý hrudník, tochu naúzko vzadu, pohyb by měl být více temperamentnější

V4


Anabrix z Čelechovické návsi
CMKU/NF/6103/14/17 / 5.5.2014

mezitřída / FENA / černá/h
otec: Calimero od Janova hradu
matka: Brixie z Pálečského panství
chovatel: Petr Studený, Libušín (CZ)
majitel: Petra Režňáková, Radějov (CZ)

16 měsíční, středně vysoká, elegantní, dobrá kostra, dobrá substance, dobrý formát, pěkná hlava, papula je tochu užší v nosní partii, pysky by měly být výraznější, korektní oko a ucho, korektní krk a horní linie, zadek je trochu kratší a sražený, strmější vepředu, dobře zaúhlená vzadu, dobrý hrudník, trochu naúzko vzadu, korektní zepředu, volný pohyb

V


Black Rose Angels Gaboo
CMKU/NF/6095/14/16 / 31.3.2014

mezitřída / FENA / černá/čb
otec: Inflame Myheart Midnight Bear
matka: Echappee Belle des Passagers du Vent
chovatel: Lenka Fejtová, Hradec nad Moravicí (CZ)
majitel: Lenka Fejtová, Hradec nad Moravicí (CZ)

17 měsíční, středně vysoká, velmi krásná fenka, trochu tlustší, korektní formát, výborná kostra, výborná substance, pěkně řezaná hlava, pěkně krojené pysky ale horní by měly být trochu výraznější, korektní oko a ucho, elegantní krk, trochu menší horní linie, výborně zaúhlená, výborný hrudník, výborná mechanika pohybu

V2, res.CAC


Darling Mia Queen Dannad
CMKU/NF/6098/14/16 / 29.4.2014

mezitřída / FENA / hnědá
otec: Brazyl z Lednickiego Zakola
matka: Bianca Queen Dannad
chovatel: Jana Pumpová, Červený Kostelec (CZ)
majitel: Jana Pumpová, Červený Kostelec (CZ)

16 měsíční, středně vysoká, pevná kostra, korektní formát, dobrá substance, velmi dobře modelovná hlava, korektní skus, plnochrupá, pěkně krojené pysky, trochu výraznější líce, oči odpovídají hnědé barvě, korektní stop, korektní uši, elegantní krk a korektní horní linie, strmější vepředu, volný loket, výborně zaúhlená vzadu, dobrý hrudník, trochu naúzko vzadu, korektní vepředu, volný pohyb

V3


King of Helluland Aurora
SPKP 1864 / 24.11.2013

mezitřída / FENA / černá
otec: King of Helluland Over The Top
matka: Cannon Bear's Count To Ten
chovatel: Soňa Kročková, Malacky (SK)
majitel: Soňa Kročková, Malacky (SK) + Vladimír Kročko, Malacky (SK)

22 měsíční, středně vysoká, krásná fena, výborná kostra, výborný formát, srst by měla být trochu lepší, krásně modelovaná hlava, krásně řezané pysky, korektní stop, korektní oko a ucho, elegantní krk a horní linie, výborně zaúhlená, trochu volnější loket, dobrá substance, korektní vzadu i vpředu v pohybu, výborná mechanika pohybu, výborný temperament

V1, CAC, 4.místo BOHEMIA CUP


Sandra od Trojské skály
CMKU/NF/6127/14/16 / 15.5.2014

mezitřída / FENA / černá
otec: Edmond z Kazničovské hůrky
matka: Lola od Trojské skály
chovatel: Jiří Janda, Praha 8 (CZ)
majitel: Vladimíra Hrabáčková, Lanškroun (CZ)

16 měsíční, středně vysoká, trochu kratší, dobrá kostra, dobrý hrudník, krásně řezaná hlava, pěkně krojené pysky, trochu širší líce, korektní stop, oko a ucho, kratší a níže nasazený krk, trochu slabší v kohoutku, menší horní linie, výborně zaúhlená, korektní zepředu i vzadu, dobrá mechanika pohybu

V


Ali Mou Just One Dream
CMKU/NF/6038/13/15 / 27.7.2013

otevřená / FENA / černá
otec: Crash Bandicoot Black Koralle
matka: Arleta z Povodí Svratky
chovatel: Andrea Kociánová, Dobrá (CZ)
majitel: Hana Vlachová, Brno (CZ)

2 roční, středně vysoká, dobrý formát, výborná substance i kostra, tučná, krásně řezaná hlava, pěkně krojené pysky, dobrý stop, korektní oko a ucho, krásná fenka, korektní krk a trochu menší horní linie, výborně zaúhlená, výborný hrudník, korektní zepředu i vzadu, trochu těžší v pohybu

V


Alijana Angels Gaboo
CMKU/NF/5967/12/16 / 10.12.2012

otevřená / FENA / černobílá
otec: Luxusowy Model Viva Zabajka
matka: Echappee Belle des Passagers du Vent
chovatel: Lenka Fejtová, Hradec nad Moravicí (CZ)
majitel: Michaela Kollertová, Police nad Metují (CZ) + Miloslava Roischlová, Police nad Metují (CZ)

2,5 roční, středně vysoká, elegantní fenka, trochu chybí substance, výstavní, pěkně řezaná hlava, pevný skus, plnochrupá, mohla by mít širší papulu, korektí oko a ucho, elegantní krk, korektní horní linie, strmá zepředu, volný loket, výborně zaúhlená vzadu, korektní zepředu i vzadu, volný pohyb

V2, res.CAC


Anny Loo Just One Dream
CMKU/NF/6040/13/15 / 27.7.2013

otevřená / FENA / černá
otec: Crash Bandicoot Black Koralle
matka: Arleta z Povodí Svratky
chovatel: Andrea Kociánová, Dobrá (CZ)
majitel: Petra Skoupilová, Olomouc (CZ) + Jakub Volf, Olomouc (CZ)

2 roční, středně vysoká, elegantní, trochu chybí substance, úzky bok, dobrá kostra, pěkně modelovaná hlava, korektní skus a plnochrupá, papula by mohla být širší a hlubší, trochu zatáhnutý stop, korektní oko a ucho, elegantní krk a korektní horní linie, strmější vepředu, dobře zaúhlená vzadu, hrudník musí být širší, korektní vzadu i vpředu, volný pohyb

V


Calambeta Eref
CMKU/NF/5656/10 / 22.7.2010

otevřená / FENA / černá
otec: Björnebandens Saint Louis Blue
matka: Thickish Newfoundland Zztop
chovatel: Radoslav Fiala, Bučovice (CZ)
majitel: Nikola Rupa Moučková, Český Brod (CZ)

4 roční, středně vysoká, elegantní fenka, korektní formát, výborná kostra, dostatečná substance, pěkně modelovaná hlava, perfektně krojené pysky, korektní oko a ucho, korektní krk a horní linie, výborně zaúhlená, volnější loket, trochu užší hrudník, naúzko vzadu, korektní vpředu, trochu níže nasazený ocas v pohybu, trochu vázané zadní nohy v pohybu

V3


C'Shaggy Bears Sněžná brána
CMKU/NF/6045/13/15 / 13.8.2013

otevřená / FENA / černá
otec: Thickish Newfoundland Oliver Stone
matka: Cayenne Eref of Bonne Bay
chovatel: Klára Strnadlová, Teplice nad Bečvou (CZ)
majitel: Jana Fialová, Hodějice (CZ) + Klára Strnadlová, Teplice nad Bečvou (CZ)

nenastoupila


Grace Canadian Beardog
CMKU/NF/5893/12/14 / 24.7.2012

otevřená / FENA / černá/čb
otec: Elf Faundland
matka: Seal Cove's Helene
chovatel: Michaela Urbánková, Rakvice (CZ)
majitel: Irena Nováková, Mnich (CZ) + Jiří Novák, Mnich (CZ)

nenastoupila


J'Lo Black Brother's
CMKU/NF/6076/-13/13/15 / 5.8.2013

otevřená / FENA / černá/h/š
otec: Ecselent Black Brother's
matka: Edda Grandiouse Black Dog
chovatel: Blanka Prišťáková, Jur nad Hronom (SK)
majitel: Petra Šípová, Ruda nad Moravou (CZ)

nenastoupila


King of Helluland Voice Of An Angel
CMKU/NF/6041/-13/13 / 12.3.2013

otevřená / FENA / černá
otec: Poison or Honey King of Helluland
matka: King of Helluland Dream Up Glory
chovatel: Soňa Kročková, Malacky (SK)
majitel: Michal Kaděra, Morávka (CZ)

2,5 roční, středně vysoká, trochu kratší formát, dobrá kostra, krásně řezaná hlava, pěkně krojené pysky, korektní oko a ucho, trochu kratší krk, korektní horní linie, trochu strmější zepředu a volný loket, výborně zaúhlená vzadu, dobrý hrudník, v pohybu je korektní vepředu i vzadu, volný pohyb

V4


King of Helluland Yellow Rose
SPKP 1843 / 14.9.2013

otevřená / FENA / černá
otec: King of Helluland Feel The Win
matka: King of Helluland Ocean Breeze
chovatel: Soňa Kročková, Malacky (SK)
majitel: Soňa Kročková, Malacky (SK) + Vladimír Kročko, Malacky (SK)

2 roční, středně vysoká, elegantní, pevná kostra, korektní formát, pěkně řezaná hlava, korektní skus, plnochrupá, krásně krojené pysky, široká a prostorná papula, korektní oko a ucho, korektní stop, elegantní krk, korektní horní linie, výborně zaúhlená, volnější loket, dostatečně substancí, výborná mechanika pohybu, prostorný krok

V1, CAC, Nejlepší fena, BOS, 2.místo BOHEMIA CUP


Abigale Crazy Cliff
CMKU/NF/5972/13/14 / 14.1.2013

vítězů / FENA / hnědá
otec: Arames Groli-Bären
matka: Samba od Jihlavské brány
chovatel: Anita Vlčková, Trutnov (CZ)
majitel: Anita Vlčková, Trutnov (CZ)

2,5 roční, vysoká, korektní formát, dobrá kostra, dobrá substance, dobře modelovaná hlava, trochu níže spuštěná papula, pysky by mohly být lépe krojené, širší v nosní partii, oči odpovídají hnědé barvě, korektní ucho, korektní krk a horní linie, dobře zaúhlená vpředu i vzadu, trochu volnější loket, dobrý hrudník, v pohybu trochu naúzko vzadu, korektní vepředu, volný pohyb

V4


Arcana Arcolan z Litovelského pomoraví
CMKU/NF/5427/08 / 2.6.2008

vítězů / FENA / černá
otec: Skipper's Emperior King of Helluland
matka: Anater Dolní chalupy
chovatel: Lenka Hajdová, Jiříkov (CZ)
majitel: Lenka Hajdová, Jiříkov (CZ) + Otakar Hajda, Jiříkov (CZ)

7 roční, středně vysoká, krásná fena, korektní formát, výborná kostra, výborná substance, tlustá, pekně modelovaná hlava, papula je trochu spuštěná dolů, pěkně krojené pysky, trochu kratší krk, trochu měkčí horní linie, trochu strmější vepředu, výborně zaúhlená vzadu, široký a hluboký hrudník, korektní vzadu i vepředu, dobrá mechanika pohybu, těžký pohyb, slabší temperament

V2, res.CAC


Bianca Queen Dannad
CMKU/NF/5519/09 / 18.5.2009

vítězů / FENA / hnědá
otec: Denis Roussow vom Riesrand
matka: Granny z Horpu
chovatel: Jana Pumpová, Červený Kostelec (CZ)
majitel: Jana Pumpová, Červený Kostelec (CZ)

6,5 roční, vysoká, mohutná, dobrá kostra, korektní formát, výborná substance, pěkně krojená hlava ale trochu spuštěná papula a zatáhnutý stop, oči odpovídají hnědé barvě, korektní ucho, trochu kratší krk, měkčí horní linie, výborně zaúhlená, výborný hrudník, velmi překrmená, korektní vzadu, trochu naúzko vepředu, těžší pohyb kvůli zbytečné váhy

V


Coca Cola Bear Mountain
PKR. II-115510 / 12.7.2013

vítězů / FENA / černá
otec: King of Helluland Over The Top
matka: King of Helluland Kisses For Me
chovatel: Michal Kaděra, Morávka (CZ)
majitel: Aleksandra Klimek, Goleszów (PL)

2 roční, středně vysoká, elegantní fenka, korektní formát, výborná kostra, krásně modelovaná hlava, výborně řezané pysky, korektní oko a ucho, elegantní krk, korektní horní linie, dobrý hrudník, dobře zaúhlená, volnější loket, korektní vzadu i vpředu, v pohybu trochu měkčí horní linie, volný pohyb

V1, CAC


Dafne Black Koralle
CMKU/NF/5997/13/15 / 12.4.2013

vítězů / FENA / černá
otec: Crash Bandicoot Black Koralle
matka: Anie Black Koralle
chovatel: Alfred Hollesch, Kravaře II (CZ)
majitel: Pavel Hollesch, Kozmice (CZ) + Ivana Holleschová, Kozmice (CZ)

2,5 roční, středně vysoká, elegantní, trochu jemnější fenka, trochu kratší formát, pěkně modelovaná hlava, pěkně krojené pysky, celkově trochu užší, korektní stop, ucho i oko, korektní krk a horní linie, trochu strmější vpředu, volnější loket, výborně zaúhlená vzadu, hrudník by měl být širší a hlubší, užší bok, trochu užší vpředu i vzadu v pohybu, výborná mechanika volného pohybu

V3


Anie Black Koralle
CMKU/NF/5225/06/08 / 20.9.2006

veteránů / FENA / černá
otec: Poison or Honey King of Helluland
matka: Nausie od Štiky
chovatel: Alfred Hollesch, Kravaře II (CZ)
majitel: Alfred Hollesch, Kravaře II (CZ) + Gabriela Holleschová, Kravaře II (CZ)

9 roční, středně vysoká, výborný typ, korektní formát, výborná kostra, krásně modelovaná hlava, korektní skus, plnochrupá na svůj věk, pěkně krojené pysky, korektní stop, korektní oko a ucho, elegantní krk a korektní horní linie, výborně zaúhlená, trochu volnější loket, výborný hrudník, korektní vzadu i vpředu, velmi dobrá mechanika pohybu

V1, BOV


Ante Arcolan z Litovelského pomoraví
CMKU/NF/5426/08 / 2.6.2008

čestná / FENA / černá
otec: Skipper's Emperior King of Helluland
matka: Anater Dolní chalupy
chovatel: Lenka Hajdová, Jiříkov (CZ)
majitel: Lenka Hajdová, Jiříkov (CZ) + Otakar Hajda, Jiříkov (CZ)

7 roční, středně vysoká, korketní formát, výborná kostra, dobrá substance, široká, pěkně modelovaná hlava, korektní skus, plnochrupá, korektní stop, oko i ucho, trochu kratší krk, korektní horní linie, výborně zaúhlená, široký a hluboký hrudník, trochu užší vzadu, korektní vpředu, velmi dobrá mechanaka pohybu

V1