Výstavní výsledky

Klubová výstava Kajlovec /  29.04.2017( CZ )
rozhodčí:  Beatrice Schiatti Zancan (I)
třída:  štěňat
5 months old, excellent type, correct bite, nice expression, excellent head and substance, well built, at the moment the croup is a bit higher than shoulders, movement is fluent, wonderful temperament
pětiměsíční, vynikající typ, správný, skvělý výraz, vynikající hlava a substance, dobře stavěná, momentálně je záď výše než ramena, pohyb je plynulý, krásný temperament
VN2