Výstavní výsledky

Klubová výstava Kajlovec /  15.09.2018( CZ )
rozhodčí:  Annamária Tarján (H)
třída:  otevřená
good feminine head, typical topline, good chest, good front, in the rear movement a little narrow, good tail and coat
dobrá samičí hlava, typická horní linie, dobrý hrudník, dobrý front, vzadu trochu užší v pohyb, dobrý ocas a srst
V2, res. CAC


NVP Ostrava /  07.04.-08.04.2018( CZ )
rozhodčí:  Anna Kochan (PL)
třída:  otevřená

V2, res.CAC


NVP Mladá Boleslav /  15.07.-16.07.2017( CZ )
rozhodčí:  Miroslav Václavík (CZ)
třída:  otevřená

VD3


MVP Brno /  24.06.-25.06.2017( CZ )
rozhodčí:  Tino Pehar (HR)
třída:  otevřená

V4


Klubová výstava Kajlovec /  29.04.2017( CZ )
rozhodčí:  Beatrice Schiatti Zancan (I)
třída:  mezitřída
22 months old, correct bite, sweet expression, the head could be with more dome, enough substance, beautiful neck, corect angulations front and rear, a bit overweight, needs more confidence to the ring, afraid today, that is the reason why her movement is difficult to judge, excellent quality of coat
22 měsíců, správný skus, milý výraz, hlava by mohla mít větší lebku, dostatečná substance, krásný krk, lehká nadváha, potřebuje zvýšit sebevědomí v kruhu, dnes bázlivá, což je důvod proč bylo těžké posoudit její pohyb, vynikající kvalita srsti
VD


Klubová výstava Kravaře /  17.09.2016( CZ )
rozhodčí:  Andraš Polgár (SRB)
třída:  mladých
patnáctiměsíční fena dobré velikosti, jemnější konstituce, nedostatečný výraz, trochu delší a plytší čumák, dobrý krk, nedostatečně výrazné předhrudí, strmější přední končetiny, hrudník ještě ve vývoji, dobře úhlené zadní končetiny, výborná kvalita srsti, trochu málo srsti, při pohybu nízko nošená hlava, přestavěná záď, celkově příliš jemná fena
VD2