Výstavní výsledky

Klubová výstava Kajlovec /  27.09.2014( CZ )
rozhodčí:  Tatjana Bilbija-Lalicevic (BIH)
třída:  otevřená
two years, correct expression and type, topline is not good, too much weight, big size, bones is not well for this size, correct movement, too flegmatic temperament
dvouletá fena, dobrý výraz a typ, horní linie není dobrá vzhledem k nadměrné váze, kostra malá pro tak velkou fenu, dobrý pohyb, flegmatická
VD


MVP Mladá Boleslav /  30.08.-31.08.2014( CZ )
rozhodčí:  Beradze Iuza (CZ)
třída:  otevřená

V4


Klubová výstava Kajlovec /  26.04.2014( CZ )
rozhodčí:  Bonka Georgieva (BG)
třída:  mezitřída
good type, characted, excellent front and bones, light eyes, very good topline, very good angulation and movement
dobrý typ, charakterní, výborný front a kostra, světlé oko, velmi dobrá horní linie a úhlení končetin, velmi dobrý pohyb
V