Potomci

Antaryamin T'Paradise Lost J.M.

datum narození: 28.1.2010
(† )
číslo zápisu: LOI 10/61422
pohlaví: PES
barva: černá
DKK:
DLK:
srdce:
cystinurie:
otec: Thickish Newfoundland Keeper of Freedom
matka: Antaryamin Pandora
chovatel: Sonia Degli Innocenti, Loc. Palazzolo (I)
chovatelská stanice: Antaryamin
majitel: Alessia Menchini, Fornoli (I) + Sonia Milesi, Reggio Emilia (I)

RODOKMEN    VÝSTAVY    VRHY    POTOMCI    BONITACE


Antaryamin Unconditional Love

datum narození: 19.10.2010
(† )
číslo zápisu: ROI 11/6388
pohlaví: PES
barva: černá
DKK:
DLK:
srdce:
cystinurie:
otec: Thickish Newfoundland Keeper of Freedom
matka: Antaryamin Quimberly
chovatel: Sonia Degli Innocenti, Loc. Palazzolo (I)
chovatelská stanice: Antaryamin
majitel: Sonia Milesi, Reggio Emilia (I)

RODOKMEN    VÝSTAVY    VRHY    POTOMCI    BONITACE


Indian Bay Tinker Bell

datum narození: 6.9.2008
(† )
číslo zápisu: LOI 09/102116
pohlaví: FENA
barva: černá
DKK:
DLK:
srdce:
cystinurie:
otec: Thickish Newfoundland Keeper of Freedom
matka: Indian Bay Great Balls Of Fire
chovatel: Morena Ugolotti, Albareto (I)
chovatelská stanice: Indian Bay
majitel: Morena Ugolotti, Albareto (I)

RODOKMEN    VÝSTAVY    VRHY    POTOMCI    BONITACE


Newfashion Believe In Me

datum narození: 30.3.2013
(† )
číslo zápisu: ANKC 5100075673
pohlaví: FENA
barva: černá/h
DKK:
DLK:
srdce:
cystinurie:
otec: Thickish Newfoundland Keeper of Freedom
matka: Newfashion Makes Its Mark
chovatel: --------- ----------, (-)
chovatelská stanice: Newfashion
majitel: --------- ----------, (-)

RODOKMEN    VÝSTAVY    VRHY    POTOMCI    BONITACE


Thickish Newfoundland Placido Domingo

datum narození: 7.9.2004
(† )
číslo zápisu:
pohlaví: PES
barva: černá
DKK:
DLK:
srdce:
cystinurie:
otec: Thickish Newfoundland Keeper of Freedom
matka: Thickish Newfoundland Jenny Wren
chovatel: Oreste Polloni, Roncocesi (I)
chovatelská stanice: Thickish Newfoundland
majitel: Parutto, (-)

RODOKMEN    VÝSTAVY    VRHY    POTOMCI    BONITACE


Thickish Newfoundland Porridge Pie Maxwell For Albermass

datum narození: 7.9.2004
(† )
číslo zápisu:
pohlaví: PES
barva: černá
DKK: A
DLK: 0/0
srdce: clear
cystinurie: normal
otec: Thickish Newfoundland Keeper of Freedom
matka: Thickish Newfoundland Jenny Wren
chovatel: Oreste Polloni, Roncocesi (I)
chovatelská stanice: Thickish Newfoundland
majitel: Nicoletta Massobrio, Palazzo Pignano (I)

RODOKMEN    VÝSTAVY    VRHY    POTOMCI    BONITACE


Thickish Newfoundland Preludio d'Amore

datum narození: 29.3.2011
(† )
číslo zápisu: LO1176633
pohlaví: FENA
barva: černá
DKK: A
DLK: BL
srdce: clear
cystinurie: normal
otec: Thickish Newfoundland Keeper of Freedom
matka: Thickish Newfoundland Xmas Rose
chovatel: Oreste Polloni, Roncocesi (I)
chovatelská stanice: Thickish Newfoundland
majitel: --------- ----------, (-)

RODOKMEN    VÝSTAVY    VRHY    POTOMCI    BONITACE


Thickish Newfoundland Prig Boy

datum narození: 7.9.2004
(† )
číslo zápisu:
pohlaví: PES
barva: černá
DKK: A
DLK: 0/0
srdce: clear
cystinurie: carrier
otec: Thickish Newfoundland Keeper of Freedom
matka: Thickish Newfoundland Jenny Wren
chovatel: Oreste Polloni, Roncocesi (I)
chovatelská stanice: Thickish Newfoundland
majitel: Massimiliano Lupo, (-)

RODOKMEN    VÝSTAVY    VRHY    POTOMCI    BONITACE


Thickish Newfoundland Qui Quo Qua

CH I

datum narození: 23.10.2004
(† )
číslo zápisu: LOI 05/52046
pohlaví: FENA
barva: černá
DKK: A
DLK: 0/0
srdce: clear
cystinurie: normal (DNA)
otec: Thickish Newfoundland Keeper of Freedom
matka: So Thickish de la Contrée du Milieu
chovatel: Oreste Polloni, Roncocesi (I)
chovatelská stanice: Thickish Newfoundland
majitel: Oreste Polloni, Roncocesi (I) + Milena Polloni, Roncocesi (I)

RODOKMEN    VÝSTAVY    VRHY    POTOMCI    BONITACE


Thickish Newfoundland Quid Pro Quo

datum narození: 23.10.2004
(† )
číslo zápisu:
pohlaví: PES
barva: černá
DKK: A
DLK: 0/0
srdce: clear
cystinurie: normal
otec: Thickish Newfoundland Keeper of Freedom
matka: So Thickish de la Contrée du Milieu
chovatel: Oreste Polloni, Roncocesi (I)
chovatelská stanice: Thickish Newfoundland
majitel: Oreste Polloni, Roncocesi (I) + S. Brugnoni, (-)

RODOKMEN    VÝSTAVY    VRHY    POTOMCI    BONITACE


Thickish Newfoundland Quince Pie Quinn

datum narození: 23.10.2004
(† )
číslo zápisu: LOI 05/52045
pohlaví: FENA
barva: černá
DKK:
DLK:
srdce:
cystinurie: normal
otec: Thickish Newfoundland Keeper of Freedom
matka: So Thickish de la Contrée du Milieu
chovatel: Oreste Polloni, Roncocesi (I)
chovatelská stanice: Thickish Newfoundland
majitel: Roberta Borelli, Castellarano (I)

RODOKMEN    VÝSTAVY    VRHY    POTOMCI    BONITACE


Thickish Newfoundland Zztop

datum narození: 25.5.2007
(† 16.2.2020)
číslo zápisu: CMKU/NF/5399/-08/07/09
pohlaví: FENA
barva: černá
DKK: A/A
DLK: 0/0
srdce: clear (echo-doppler)
cystinurie: normal (DNA)
otec: Thickish Newfoundland Keeper of Freedom
matka: Thickish Newfoundland Land Girl
chovatel: Oreste Polloni, Roncocesi (I)
chovatelská stanice: Thickish Newfoundland
majitel: Ludmila Fialová, Lipoltice (CZ)

RODOKMEN    VÝSTAVY    VRHY    POTOMCI    BONITACE