BONITACE, SVOD, KONDIČNÍ PŘEDVEDENÍ
* V-výška, D-délka, HH-hloubka hrudníku, OH-obvod hrudníku, OPN-obvod předního nadprstí, OZN-obvod zadního nadprstní, SHL-šířka hlavy, DHL-délka hlavy, DNZ-délka od kořene nosu k zátylku, SN-šířka nosu, DN-délka nosu, VN-výška nosu
29.4.2017 Kajlovec / bonitace
bonitační komise: Michal Kaděra, Beatrice Schiatti Zancan, Michaela Kollertová, Lenka Fejtová
index kostnatosti: 22,5 index formátu: 112,7
V 71 D 80 HH 34 OH 85 OPN 16 OZN 15 SHL 19 DHL 25,5 DNZ 16 SN 10 DN 9,5 VN 9
1 year and half old, black and white female with correct bite, eyes could be darker, markings are still ok, even if more white would be better (clean white), the head is not complete, neck and shoulder and rear angulations are very nice, topline is solid, excellent quality of coat, movement is in the need of more confidence of the ring, she is very big so she needs time to put everything together, sweet temperament, complete teeth
1 a půl roku, černobílá, správný skus, oči by mohly být tmavší, rozložení barev stále v pořádku, přestože více bílé by mohlo být lepší (čistší bílá), hlava ještě není kompletní, krk a ramena a úhlení je skvělé, horní linie je solidní, vynikající kvalita srsti, pohyb potřebuje větší sebevědomí v kruhu, je velmi velká a potřebuje stále čas, milá povaha, kompletní chrup
výsledek:  CHOVNÁ bonitační kód:  6/5