BONITACE, SVOD, KONDIČNÍ PŘEDVEDENÍ
* V-výška, D-délka, HH-hloubka hrudníku, OH-obvod hrudníku, OPN-obvod předního nadprstí, OZN-obvod zadního nadprstní, SHL-šířka hlavy, DHL-délka hlavy, DNZ-délka od kořene nosu k zátylku, SN-šířka nosu, DN-délka nosu, VN-výška nosu
29.4.2017 Kajlovec / bonitace
bonitační komise: Michal Kaděra, Beatrice Schiatti Zancan, Michaela Kollertová, Lenka Fejtová
index kostnatosti: 22,4 index formátu: 117,9
V 67 D 79 HH 34 OH 96 OPN 15 OZN 15 SHL 17 DHL 33 DNZ 24 SN 9 DN 9 VN 8
almost 3 years old, in type, feminine expression, correct scissors bite, teeth are complete, sweet expression, eyes are a bit round, could be darker, the head is in proportion with the body, bones are enough for the size, I would like to see more neck and more angulations front and rear, solid topline, corect underline, correct croup and tail set, excellent coat quality, good conditions today, movement is correct and fluent, sweet typical temperament
téměř 3 letá fena, v typu, fenčí výraz, korektní nůžkový skus, plnochrupá, milý výraz, oči jsou mírně kulatější, mohly by být tmavší, hlava je v proporci k tělu, kostra dostatečná vzhledem k velikosti, ráda bych viděla delší krk a leší úhlení vpředu a vzadu, pevná horní linie, korektní spodní linie, korektní záď a nasazení ocasu, perfektní kvalita srsti, v dobré kondici, pohyb je korektní a plynulý, milá typická povaha
výsledek:  Chovná bonitační kód:  5/5