2007 I. Newfoundland FEDCUP 2007

Judging the Federated Cup Show
by
May Bernhard

On May 25 through the 27, 2007,1 had the privilege of judging the Federated Cup Show held jointly by the Slovak and Czech Newfoundland Clubs, along with the two other judges, Larry Hansen from Arizona and Marie-Pierre Delauney of France. The show was held in the town of Breclav in the Czech Republic at a beautiful campground. The flags of the two sponsoring countries were prominently displayed, as well as the American and French flags. The weather was unseasonably hot—more like August than May—but because most of the exhibitors were accommodated on the campgrounds, there was lots of shade and the Newfs could be kept relatively cool in the little cottages. As in many parts of Europe, there was no air conditioning.

The total entry for the event was 102 dogs from all over Europe and the United Kingdom. On the first day, the Czech Club sponsored the morning show. I judged dogs and Best of Breed and Marie Pierre Delaunay judged bitches. My choice for Best of Breed was Seabrook Heiristotle Pouch Cove, bred by Kathy Griffin and Peggy Helming and owned by Bela Siklosi. Best of Opposite went to Ursinus Velutus Endless Nameless, bred by Oton Fantur, and owned by Bela Siklosi.

At the Slovak Club show, Larry Hansen judged dogs and Best of Breed and I judged bitches. BOB went to Skipper's Emperor King of Helluland, bred by Sonia Krocko SC Bela Siklosi and BOS went to Skippers Extravagant King of Helluland, bred by Sonia Krocko and Bela Siklosi and owned by Sonia & Vlado Krocko.

The next day was the Czech Special show, Marie judged dogs and Best of Breed and Larry judged bitches.

BOB went to Ursinus Velutus Endless Nameless, my Best of Opposite from the previous day. BOS was Poison Or Honey King of Helluland bred and owned by Sonia SC Vlado Krocko.

In the afternoon, the "Mystery Judge" for the final of the Federated Cup arrived in a classic car decorated with ribbons and balloons and with a huge stuffed Newf riding on the hood. She was Olga Doleisova, a Czech judge. From among the Bests of Breed, Bests of Opposite and best males and females of both days (equivalent to our winners dog and bitch), she made the following Federated Cup final placements:
1st place: Seabrook Heiristotle Pouch Cove
2nd place: King of Helluland The Deep Blue (Breeder: Sonia & Vlado Krocko; Owner: Sonia Krocko SC Doug Bedford & Sharon Ashdown of the UK)
3rd place: Poison Or Honey King of Helluland
4th place: Ajer Kazko Slupski, (Breeder/ Owner: Malgorzata Grabka)

I was very pleased by the depth of

quality of the dogs. And of course, the Newfoundland is truly an international breed at this time, with influences from kennels all over the world in their pedigrees. There were also a number of dogs entered that were simply beloved pets. Since each dog is given a written critique from each of the judges, owners who do not think they have a shot at winning are just interested in the judges' opinions of their dogs. What a concept!

The spirit of sportsmanship and camaraderie was just great—as was the warm welcome I received. At the dinner party held on Saturday night, the judges actually mingled and drank and ate with the exhibitors—another unusual and pleasant concept! I had a great time and even danced with some of the exhibitors.

Both the Czech and Slovak clubs are lucky to have dedicated and hardworking members, and the show was well run. It is another beautiful part of the world, and I have been privileged to get to know the people through my judging career. I've said it before and I find it still holds true—Newfoundlands, with their sweet and loving nature, attract the nicest people in the world!!


(left to right) Marie Pierre Delaunay; Secret Judge, Olga Doleisova; Larry E. Hansen, Jr.; May Bernhard with Ch. Seabrook Heiristotle Pouch Cove and King of Helluland The Deep Blue.


ČESKÝ PŘEKLAD

Posuzování na výstavě FED CUP

 

Od 25.května do 27.května 2007 jsem měla možnost posuzovat na výstavě FedCup spolu s dalšími dvěma rozhodčími Larry Hansenem z Arizony a Marie-Pierre Delaunay z Francie. Výstava byla organizována společně Slovenským a Českým novofundlandským klubem. Výstava se konala v krásném kempu v Břeclavi, v České republice. Vlajky obou sponzorských zemí byly význačně vystaveny, americká a francouzská vlajka také. Počasí nebylo zrovna jarní, spíše jako v srpnu

než v květnu. Mnoho vystavovatelů bylo ubytováno v kempu, v malých chatkách, kde bylo hodně stínu a mnoho ňufíků mohlo být drženo v relativním chládku. Stejně jako v jiných částech Evropy, nikde nebyla klimatizace.

Celkový počet vystavených psů z různých zemí Evropy a Anglie dosáhl 102. První den dopoledne se konala česká klubová výstava. Já jsem byla rozhodčí pro psy a BOB a Marie-Pierre Delaunay posuzovala feny. Jako nejlepšího psa plemene jsem vybrala Seabrook Heiristotle Pouch Cove, chovatel: Kathy Griffin a Peggy Helming a majitel Béla Siklosi. BOS náležel feně Ursinus Velutus Endless Nameless, chovatel: Oton Fantur a majitel Béla Siklosi. Na slovenské klubové výstavě Larry Hansen posuzoval psy a BOB, já jsem posuzovala feny. BOB získal Skipper's Emperor King of Helluland, chovatelé: Soňa Kročková a Béla Siklosi a BOS náležel Skipper's Extravagant King of Helluland, chovatelé: Soňa Kročková a Béla Siklosi a majitelé Soňa a Vlado Kročkovi.

Druhý den byla česká speciální výstava, na které Marie posuzovala psy a BOB a Larry posuzoval feny. BOB získala Ursinus Velutus Endless Nameless, můj BOS z předešlého dne. BOS náležel psovi Poison Or Honey King of Helluland chován a vlastněn Soňou a Vladem Kročkovými.

Odpoledne přijela “tajná rozhodčí” na finále Fed Cupu. Přijela v klasickém autě ozdobeném stuhami, balónky a na kapotě se vyjímal veliký plyšový fundláček. Byla to česká rozhodčí Olga Dolejšová. Ze všech BOBů, BOSů a nejlepších psů a fen (odpovídající našim vítězným psům a fenám), rozhodla o konečných umístění finále Fed Cupu:

1. místo: Seabrook Heiristotle Pouch Cove

2. místo: King of Helluland The Deep Blue (chovatelé: Soňa a Vlado Kročkovi, majitelé: Soňa Kročková,
Doug Bedford & Sharon Ashdown z Anglie)

3. místo: Poison Or Honey King of Helluland

4. místo: Ajer Kazko Slupski, (chovatel/majitel: Malgorzata Grabka)

Byla jsem velice potěšena kvalitou vystavovaných psů. Samozřejmě, novofundlandský pes je v dnešní době chován mezinárodně s vlivem různých chovatelských stanic z celého světa a jejich rodokmeny. Výstavy se zúčastnilo také několik psů, kteří byli jednoduše pouze domácími mazlíčky. Každý vystavený pes dostane posudek od každého rozhodčího. Majitelé psů, kteří si myslí, že nemají předpoklady k vítězství, mají zájem znát názor rozhodčího na jejich psa. Jaké to pojetí! Nálada sportovního ducha a kamarádství byli úžasné – stejně tak jako srdečné přivítání. Na sobotní párty se sdružili rozhodčí s vystavovateli a jedli jsme a pili dohromady – další neobvyklé a potěšující pojetí. Báječně jsem si to užila a dokonce jsem tančila s některými vystavovateli.

Oba kluby – jak český tak slovenský – mají štěstí, že mají odhodlané a těžce pracující členy, a výstava proběhla výborně. Je to jiná krásná část světa a já jsem měla možnost se seznámit s těmito lidmi skrz pozici rozhodčí. Již jsem to řekla dříve a říkám to i teď: novofundlanďani s jejich sladkou a milou povahou, přitahují ty nejkrásnější (povahou) lidi na světě!!!

 

May Bernhard (Newf Tide 3/2007)

přeložila Simona Björkmanová-Vávrová

autor: May Bernhard, Newf Tide - 3/2007