Dorozumívání

Náš pes nám něco říká a my si jeho jednání většinou umíme vysvětlit. Ovšem také se velmi často stává, že „řeč“ našeho psa nepochopíme a vznikne tak zbytečně situace, kdy jej pochválíme či potrestáme, případně stáhneme od psa či člověka úplně špatně. Budeme se tedy věnovat psí komunikaci, ovšem k tomu, abychom opravdu porozuměli „slovům“ našeho miláčka, je nutné ho dobře znát. Znát jej v klidu, v rozrušení, v pohodě…. A jsme zase na začátku – znát jej znamená vycházka ne vedle sebe, ale spolu, hra nebo práce nejen pro hru samotnou, ale i pro poučení OBOU, prostě nejde trávit život vedle sebe ale SPOLU.

 • INFORMACE – při přijímání informace musíme vzít na zřetel, že komunikujeme se psem, proto je pro nás výhodné posuzovat informaci z jeho hlediska, či-li uvažovat jako pes.

 • ŘEČ TĚLA – nejen my, ale i pes si tlumočí řeč našeho těla, proto zvláště u cizích psů si musíme dát při seznamování pozor na svoji „řeč“ (úsměv s odkrytými zuby může brát pes jako výhružku…)

 • UŠI – sledování uší u našeho plemene je náročnější, neboť pohyb není až tak patrný. Uši sklopené mírně dozadu – přátelskost až podřízenost. Uši hodně sklopené jsou výrazem nejistoty až strachu. Vztyčené, vzpřímené ucho (u nás jen pohyb nahoru) je projevem nadřazenosti.

 • OČI – široce rozevřené oko znamená sebejistotu, nadřazenost, oko zmenšené naopak nejistotu, podřízenost. Upřený pohled je nejběžnějším znakem nadřazenosti, vyhnout se tomuto pohledu je uklidňující gesto. Upřený pohled bychom neměli použít u cizího psa.
  Někdy pes mrká – projevuje přátelskost. Mrkne-li vůdce smečky, znamená to, že projeví klidnou reakci – protějšek jako odpověď rovněž mrká a olizuje si pysky.

 • ZUBY – cenění zubů je vždy známkou agresivity. Když pes cení zuby a má pysky stažené dopředu – je to agresivita a dominance, s pysky staženými dozadu je to agresivita a podřízenost. Úsměv u psů je zvláštní, neboť je to fenokopie – kopíruje lidský úsměv a také jej používá pouze ve vztahu k člověku, ne ke psům. Pes při úsměvu stáhne pysky, otevře tlamu a ukáže zuby.

 • KRK – nadřazený pes nese krk zpříma, nejistý či podřízený sklání krk k zemi. Odhalení hrdla (odvrácení hlavy) je zklidňující gesto a znamená přátelskost. Když totéž udělá nadřazený pes, znamená to, že postavení protivníka přijal. Někdy spatříme šťouchání čenichem do čenichu nebo krku druhého psa – obě jsou zklidňující, přátelská gesta. Často totéž zkouší (především mladí) naši pejskové i s námi nebo dětmi a bývají u toho časté úrazy, takže pozor!

 • OLIZOVÁNÍ – podřízený nebo přátelský pes se snaží olizovat svůj protějšek. Je to nejčastější přátelské gesto, používané někdy jako uklidňující, jindy jako vítací, komunikativní, mateřské i sexuální gesto.

 • TLAPA – dotek tlapou bývá někdy určitý (pes se dotýká něčeho nebo někoho) ale i neurčitý, pouze dotek naznačený. Je to uklidňující gesto, projev přátelskosti či podřízenosti. Často štěně totéž používá při výcviku jako projev uklidnit pánečka ( nechápe co se po něm chce). Rovněž je častý dotek tlapou při žádosti o něco (pohlazení, pamlsek…), ovšem to je již komunikace získaná výchovou ne vrozená.

 • OCAS – není projevem čisté komunikace, ale zdůrazněním signálů vysílaných tváří, tělem a hlasem. Řeč ocasu bývá často špatně vysvětlována. Vysoko nesený ocas je doplňkem dominance, ale nízko nesený ocas není výrazem klidu, neboť pes agresivní a podřízený ponese ocas nízko. Pokud dominantní pes útočí, nese ocas v horizontální poloze.

 • VRTĚNÍ OCASEM – neznamená vždy jen přátelství, jak je všeobecně prezentováno. Vysoko nesený ocas, kterým pes vrtí je zdůrazněním dominance. Mírné vrtění, ocasu níže neseného může u dominantního jedince být přípravou k útoku. Vrtění staženým ocasem mezi nohy je zdůrazněním podřízenosti. Přátelství – pes vrtí ocasem pod horizontální polohou či mírně svěšeným. Mírné vrtění při více svěšeném ocase může vyjadřovat i nejistotu.

 • ZADEK, PÁNEV – šťouchnutí pánví nebo zadkem je výraz přátelství, často používaný především při vítání a hře. Pokud se pes k nám otočí a postaví zády, je to projev jeho důvěry k nám.

 • MLASKÁNÍ – je to zvuk, který štěňata slyší jako první, proto je to zvuk vyjadřující spokojenost. Je to jednoduchý způsob, jak projevit psovi přátelství.

ČASTÁ NEDOROZUMĚNÍ MEZI ČLOVĚKEM A PSEM

 • Vítání lidí s úsměvem a nataženou rukou - úsměv s odhalenými zuby znamená cenění zubů a napřažená ruka narušuje osobní zónu psa. Pes bojácný nebo citlivý vůči signálům může reagovat nepřiměřeně.

 • Vítání přiměřené z jeho pohledu – dřepneme si, odvrácený pohled, případně zamlaskáme. Počkáme až pes přijde a očichá si nás. Potom pomalu vstaneme.

 • Objetí má u psů jiný význam - nadřazenost nebo páření. Často především děti objímají z lásky psa, který si tento projev může vysvětlit úplně opačně.
  Pokud se chce otočit, aby dítě zavrčením varoval, může dojít k nepříjemné situaci.
   

  podnět
výraz 1 2 3 4 5 6 7 8
oči široce rozevřené
zúžené
vyhýbavý pohled
upřený pohled
mrkání
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x


x
x

x
x

x
uši vzpřímené
sklopené
přitisknuté k hlavě
hýbající se
x x
x

x

x

x
x
x


x
x
x x
tlama ohrnuté pysky
pysky stažené dozadu
x x
x

x

x
     
čelo zdůrazněný stop
pevné a hladké
  x    
x
     
pysky zvednuté
normální
x  
x

x
       
nos nakrabacený
hladký
x  
x

x
       

1- agresivita
2- nadřazenost
3- přátelskost
4- zklidňující chování
5- podřízenost
6- strach
7- výzva
8- hrozba
 

autor: Lída Fialová