Vítací ceremoniál

Při seznamování dvou psů či psa a člověka dochází mnohdy k problémům a většinou  jsou způsobeny právě neznalostí lidí o „pravidlech vítacího ceremoniálu. Často slyšíme věty – oba vrtěli ocasem a pak se stejně „chytli“ nebo natáhl jsem ruku, aby si ji očichal a on mne potom kousl… Z uvítacího ceremoniálu můžeme vcelku spolehlivě odvodit, zda oba jedinci budou spolu „kamarádit“.

Dva psy (feny) seznamujeme vždy tam, kde ani jeden z nich nemá své teritorium nebo není v jeho blízkosti. Vítací rituál je velmi důležitý, vzhledem k tomu, že zvířata mají automaticky v genech, aby cizince vítala s nedůvěrou. Prvním znakem pro nás je pohled. Upřený pohled je znakem nadřazenosti a jeden z nich by měl provést uklidňující gesto – vyhnout se tomuto upřenému pohledu, tzn. sklopit, přivřít nebo odvrátit oči. Potom psi začínají opatrným očicháváním čenichů a pak genitálií. Přichází vzájemné naznačení postavení. Za normální situace podřízený pes bude aktivně naznačovat svoji podřízenost. Sklopí uší, stáhne pysky, přihmouří oči nebo bude druhého olizovat kolem pysků. Pokud je podřízenost velká, lehne si na záda, čímž vyzývá k očichání genitálií, případně utrousí i krapet moči, aby svoji podřízenost zdůraznil.  Podřízený pes se vlastně chová jako štěně a tím vyzývá dominantního k rodičovskému chování. Dominantní pes, pokud je mu tato přátelskost blízká, mírně sklopí uši, trochu přivře oči, odvrátí hlavu, čímž odkryje hrdlo. V této chvíli už by nám mělo být jasné, že se nepotkali dva dominantní jedinci, kteří si to potřebují ujasnit „bojem“. Ovšem samozřejmě tenhle výklad neplatí tam, kde je některý jedinec patologicky agresivní. Ještě je na místě se zmínit o vrtění ocasem. Pes sice vrtí ocasem  a tím vyjadřuje  radost, ale způsob  vrtění  vyjadřuje určité signály. Přátelský pes vrtí ocasem ve více méně horizontální poloze, aby na sebe upoutal pozornost. Dominantní pes vrtí ocasem pomalu a především vztyčeným ocasem, čímž dává najevo svoje postavení. Podřízenost se projevuje při vrtění svěšeným ocasem. Při pasivní podřízenosti (především u štěňat), kdy pes utrousí v leže pár kapek moči vrtí ocasem z důvodu, aby pach co nejvíce rozšířili a tím druhého uklidnili. Mírné vrtění a u toho svěšený ocas nemusí znamenat jen podřízenost, ale i určitou nejistotu.

Při seznamování člověka a psa nemusíme až tak důsledně odcházet z teritoria, ale především nejdeme ke psovi s nataženou rukou!!!  Není na škodu přikrčit se, ale hlavně odvrátit hlavu, aby jste se vyhnuli upřenému pohledu. Naše chování musí být sebejisté a přátelské, ale teď už musíme nechat na psovi, aby učinil další krok.  Většina psů po tomto uvítacím ceremoniálu Vás přivítá bez zábran. Opět zdůrazňujeme, že toto vše neplatí u psů s patologickou agresivitou.                                                   

  

autor: Radek a Lída Fialovi