Psincový kašel (Infekční laryngotracheitida či parainfluenza )

Psincový kašel
Infekční laryngotracheitida či parainfluenza nazývaná též psincový kašel.

Infekční onemocnění primárně způsobené několika druhy virů, přičemž klinické příznaky pak výrazně zhoršuje následná bakteriální infekce.
Šíří se v místech hromadného výskytu psů, tj. na cvičištích, výstavách, ale i na sídlištích a ve městech, kde psi společně pobývají.
V určitých ročních obdobích, nejčastěji na podzim, může mít charakter epidemie. Psi se nakazí vzájemným kontaktem, infekční agens vniká do organismu inhalační cestou.
Jakékoliv oslabení psa (prochladnutí, průvan, extrémní zátěž….) může usnadnit propuknutí infekce. Inkubační doba je přibližně jeden týden.
Mezi typické příznaky patří záchvatovitý úporný kašel, připomínající někdy až dávení. Občas dochází k vykašlávání bílé pěny, příp. majitel pozoruje u psa rýmu.
Psi bývají unavenější, ale teplota většinou nebývá zvýšená a psi normálně přijímají krmivo.
V některých případech může dojít ke komplikacím v podobě horečky a postižení dolních cest dýchacích ve formě zápalu plic.
Je vhodné i při lehkém průběhu navštívit veterinárního lékaře, neboť odpovídající včasná terapie zabrání rozvoji těžší formy onemocnění.
Léčba spočívá v podávání expectorancií (optimální je dětský bylinkový sirup proti kašli), v některých případech dle uvážení veterináře jsou aplikována antibiotika, příp. kortikosteroidy. Fyzický klid by měl majitel psovi zajistit minimálně po dobu dvou týdnů.
V současné době jsou na trhu k dispozici vakciny proti nejčastějším původcům infekční laryngotracheitidy, které pokud zcela nezabrání propuknutí infekce, alespoň výrazně zmírní případné klinické příznaky a zkrátí dobu nutnou k úplné rekonvalescenci.
Vakcinace se musí provádět u zdravých psů a je možné ji absolvovat současně s aplikací vakcíny proti ostatním infekčním onemocněním.

autor: KNFP