MVP Bialystok / 18.08.-19.08.2018

MVP Bialystok
18.08.-19.08.2018
rozhodčí:

/
/ /
otec:
matka:
chovatel: , ()
majitel: , ()