MVP Dortmund / 13.10.-15.10.2017

MVP Dortmund
13.10.-15.10.2017
rozhodčí: Augusto Benedicto III Santos (PHL)


/

/ /
otec:
matka:
chovatel: , ()
majitel: , ()