VÝSTAVY ZAPOČÍTÁVANÉ DO SOUTĚŽE ROČNÍKU 2019
Klubová výstava Kajlovec / 15.09.2018 / ( CZ )
rozhodčí: Annamária Tarján (H)
třída: otevřená
little small but well balanced, good head, typical topline, deep chest, parallel and typical movement, good tail and coat
lehce menší ale vyvážený, dobrá hlava, typická horní linie, hluboký hrudník, paralelní a typický pohyb, dobrý ocas a srst
V1, CAC
počet získaných bodů: 240 / POTVRZENO