VÝSTAVY ZAPOČÍTÁVANÉ DO SOUTĚŽE ROČNÍKU 2019
Klubová výstava Kajlovec / 15.09.2018 / ( CZ )
rozhodčí: Annamária Tarján (H)
třída: vítězů
well balanced male, good head and ears, eye lids could be more closed, typical topline, correct proportions, parallel movement, good tail and coat
dobře vyvážený pes, dobrá hlava a uši, víčka by mohla být více uzavřená, typická horní linie, správné proporce, paralelní pohyb, dobrý ocas a srst
V3
počet získaných bodů: 120 / POTVRZENO