KLUBOVÉ AKCE
Bonitace
Hradec nad Mor., 31.5.2020 - 31.5.2020


!!! ZRUŠENO !!!


Bonitace proběhne v Hradci nad Moravicí, Hotel Belaria Resort.

Program:
Bonitace proběhne po skončení výstavy, tzn. že čas začátku bonitace je pouze orientační.
14:30 přejímka psů
14:45 bonitace


Bonitace:
- pro psy a feny od 18 měsíců
- je znám výsledek RTG DKK a DLK
- je znám výsledek DNA testu na cystinurii (příp. založení po rodičích)
- absolvovali 2 výstavy v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní, vítězů nebo šampiónů se známkou nejméně velmi dobrá, z toho musí být nejméně jedna výstava klubová KNFP, druhá od národní výstavy výše

Akce je přístupná i háravým fenám. Majitel feny nahlásí tuto skutečnost ihned po příjezdu na místo, bude mu vyhrazen prostor, ve kterém s fenou vyčká na posouzení, které proběhne v závěru akce.

Poplatky:
Členové Nečlenové
Bonitace 300,- Kč 600,- Kč


Zaplatit můžete až na místě, ovšem přihlášku MUSÍTE zaslat včas !!!

Nezapomeňte s sebou:
- originál průkazu původu a výstavní přílohu (výstavní knížku)
- pevný obojek a vodítko
- očkovací průkaz s platným očkováním

Přihlásit se můžete on-line na webových stránkách klubu nebo můžete zaslat přihlášku doporučeně poštou.

K přihlášce je nutné přiložit:
- kopii průkazu původu
- kopie 2 výstavních posudků dle uvedených požadavků (kopii výstavního posudku z klubové výstavy KNFP je možno doložit dodatečně v den bonitace)
- kopii výsledku DNA testu na cystinurii (příp. kopie výsledků DNA testů rodičů, pokud jsou oba "normal")
- kopii protokolu vyhodnocení DKK a DLK u nečlenů klubu

Přihlášky posílejte nejpozději do 05.05.2020!!!

Dotazy a přihlášky poštou směřujte sem:
Lenka Fejtová
Benkovice 71
747 41 Hradec nad Moravicí
mail: l.miksteinova@post.cz