nejbližší klubová akce:   Vodní práce - RS Meziříčko  30.4.2020 za 27 dní

FedCup 2020

Vážení vystavovatelé, vzhledem k situaci kolem COVID-19 (nejen v ČR ale v celé Evropě) se ruší XIV. Newfoundland FedCup v termínu 30.-31.05.2020. V případě, že bude možné uspořádat výstavu v náhradním termínu, budeme Vás o tom co nejdříve informovat.


Prohlášení předsednictva ČMKU

Vážení chovatelé, majitelé a držitelé psů,
chci vás osobně pozdravit v těchto nelehkých dnech. Pro nás všechny je to nová situace, na kterou nejsme zcela připraveni. Opatření jednotlivých zemí kvůli šíření onemocnění COVID-19 jsou rychlá a přísná, ale potřebná. Je nám velmi líto, že musel být kvůli koronaviróze vyhlášen v České republice nouzový stav, ale respektujeme důvody, které k tomu vedly. Uvědomujeme si, jak moc postihne i aktivity se psy. V prvé řadě má dopad na výstavy, které měly být pořádány v zatím vyhlášeném třicetidenním období. Pro pořadatele výstav je velmi těžké se s tímto problémem vypořádat a zajistit jiný temín konání výstavy. Pro výstavu, kterou pořádá ČMKU, tj. Národní výstava psů v Ostravě, se podařilo zajistit náhradní termín 12. a13. září 2020.

  • P ČMKU přijalo pro přesun výstav základní pravidla.
  • Přesun výstav je možný do doby zrušení vyhlášeného nouzového stavu, změny termínů musí odpovídat výstavnímu řádu, tedy musí respektovat stávající chráněné termíny. Žádost o změnu může organizátor výstavy hlásit na novakova@cmku.cz.
  • Případnou změnu termínu mezinárodní výstavy musí schválit FCI (sekretariát vznese dotaz na plánovaných postupech na FCI).
  • Případnou změnu národní výstavy schvaluje P ČMKU.
  • Při převodu NV nebo MV na nový termín neplatí nový termín jako chráněný pro výstavy, které již byly v tomto termínu řádně nahlášeny.
  • Dojde-li k přesunu výstavy, budou psi vystavováni nikoliv ve třídě, do které se původně hlásili, ale ve třídě, které odpovídá jejich věku ke dni, v kterém se výstava uskuteční.
  • Náhradu již uhrazených výstavních poplatků za zrušenou výstavu stanovuje organizátor příslušné akce (např. převod na nový termín). Výstavní řád ale říká že: “V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy“.
  • Nemožnost vycestovat z České republiky se dotkne těch, kteří mají domluvené zahraniční krytí. Přirozené krytí může nahradit inseminace. U fen, které se ještě přirozeně neprokázaly v reprodukci, k ní musí dát souhlas P ČMKU. Případné žádosti se budou vyřizovat obratem, aniž by se čekalo na zasedání P ČMKU (zodpovídá předseda ČMKU). Další požadavky stanovené našimi předpisy musí být dodrženy.
  • Po dobu trvání nouzového stavu se ruší návštěvní dny v prostorách kanceláří ČMKU. Materiály určené pro plemennou knihu, sekretariát nebo orgány ČMKU zasílejte e-mailem, případně poštou.
  • Pevně věříme, že se vám koronoviróza vyhne a že se na výstavách, zkouškách a dalších akcích ve zdraví zase setkáme.
Za předsednictvo ČMKU
MVDr. Lubomír Široký
Předseda ČMKU


zdroj: https://www.cmku.cz/data/novinky/496-prohlaseni-predsednictva-cmku.pdf

Uzávěrky přihlášek
12.04.2020 Vodní práce RS Meziříčko INFO PŘIHLÁŠKA
ZRUŠENO Bonitace Hradec nad Moravicí

TOP 1 soutěží roku 2020 - průběžné pořadí

Nejlepší mladý pes
   Forrest Gump Crazy Cliff  [1062 bodů]

Nejlepší mladá fena
   King of Helluland Summer In The City  [3690 bodů]

Nejlepší  pes
   Golden Bear Eref  [2238 bodů]

Nejlepší  fena
   Ella Savage Blow  [3495 bodů]

Nejlepší veterán pes
   Chatkantarra Wantok  [1860 bodů]

Nejlepší veterán fena
   Bonie Black Koralle  [2120 bodů]

Nejlepší CHS
   Savage Blow  [6751 bodů]

Nejlepší pes-otec
   As You Wish Bear Mountain  [3495 bodů]

Nejlepší fena-matka
   Natalie-Bela od Trojské skály  [6651 bodů]


Nejlepší pes
zahraničních členů
   Hero Pawprint Black Koralle  [560 bodů]

Nejlepší fena
zahraničních členů
   Njufort Ovation Goldie Knight  [1864 bodů]


Klub novofundlandský pes ČR na Facebooku